Sepatah Dua Kata Dari Presiden

Siapalah DrafterMal tanpa ahli.. Kerana Drafter adalah Draftermal dan Draftermal adalah Drafter.

AsSalamualaikum WBT.

Kita telah bergabung di dalam Draftermal dan kita telah pun berjaya mempunyai sebuah persatuan yang kuat dalam konteks ‘era permulaan’. Jika di bandingkan dengan group group lain yang berlegar tanpa sebuah organisasi tersusun seperti Draftermal, sudah tentu anda berasa bangga kerana kita jauh kehadapan.
Namun demikian persatuan yang menaungi kita ini perlu di anjak kehadapan dan meniti kejayaan kejayaan lain selain kejayaan sediada seperti ;-

– Pembangunan DA-CAD
– Aktiviti Social sukan dan reakreasi
– Kemunculan kita di BinaTEC
– Usahasama peningkatan kemahiran
– BIM, Solidworks dan Tekla.

Idea-idea baru di perlukan dari Anda semua, dan satu-satunya platform yg suara anda akan ‘di dengari dan cadangan anda di catatkan’ adalah semasa Perjumpaan Ahli Berdaftar terbesar atau juga di kenali dengan AGM (Anual General Meeting / Masuarat Agung Tahunan)
Di mana semua Ahli mempunyai hak-hak untuk bercakap bagi kepentingan persatuan dan semua ahli-ahli persatuan.

Tambah menarik dan menghangatkan AGM yang akan datang ini adalah kerana kita mempunyai Election iatu Pemilihan jawatankuasa baru, bermula dari Presiden dan semua jawatankuasa serta mereka juga boleh di pilih semula. Sebagai sebuah persatuan, kita tertakluk kepada demokrasi dan kita meraikan hak semua ahli.

Oleh yang demikian Saya mahu semua ahli datang menghadiri masuarat tersebut serta menyertai perbincangan secara aktif.

Details tarikh, lokasi dan masa akan di umumkan dalam jangkamasa seminggu ini.

Wassalam

Ahmad Firdaus Bin Buyong
Presiden
Draftermal Association 2014-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *